ยินดีต้อนรับสู่...เวปไซต์ "สวนสรภพ" โทร. 08-7322-9446, Line id = "bbview01", bbview01@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                             

          ไผ่ทุกชนิดเมื่อได้รับสารอาหารหรือรดน้ำก็จะสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี จะยกเว้นช่วงฤดูหนาว หรือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม  ไผ่จะหยุดพักตัว  และจะให้ผลผลิตน้อย 

           และถ้าจะให้หน่อไม้ได้ราคาดีจะต้องผลิตในฤดูแล้งหรือฤดูที่ไผ่ป่างดให้ผลผลิต   แต่สำหรับไผ่บงหวาน  ไม่จำเป็นผลิตในฤดูแล้งเพื่อให้ได้ราคาดี  ผลิตได้ทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล  ก้อไม่ทำให้ราคาตกแต่อย่างใด  เช่น ช่วงที่ฤดูหน่อไม้ป่าออก  ทางสวนผมขายกิโลกรัมละ 35 บาทหน้าสวน (ขณะที่หน่อไม้ชนิดอื่น 7-8 บาท)  แล้วถ้าเป็นนอกฤดูล่ะ .....  

          จากคำกล่าวที่ว่า ปลูกไผ่ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำนั้นก็หมายความว่าต้องการให้เราผลิตหน่อไม้ในฤดูแล้ง  เพื่อให้ได้ราคาสูงนั่นเอง    แต่สำหรับไผ่บงหวานอาศัยฝนธรรมชาติก็สามารถทำราคาได้อย่างงาม

Copyright (c) 2007 by Thananat Ramangthong