ยินดีต้อนรับสู่...เวปไซต์ "สวนสรภพ" โทร. 08-7322-9446, Line id = "bbview01", bbview01@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                             

 การปลูก

ฤดูปลูก

ฤดูที่เหมาะสม ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือราวเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

เตรียมพื้นที่

พื้นที่จะปลูกควรตัดโค่นไม้ใหญ่ออก เพราะจะไปแย่งอาหารจากไผ่ ถ้าได้พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจะดีมาก เพราะไผ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก แต่ไม่ชอบน้ำขัง เริ่มโดยการไถดะ ไถพรวน ตากดินไว้สัก 7- 10 วัน เพื่อฆ่าเชื้อ แล้วขุดหลุมขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมขึ้นอยู่กับเกษตรกรต้องการดังนี้ :-

  • 2 x 2 เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 400 ต้นต่อไร่
  • 2.5 x 2.5  เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 256 ต้นต่อไร่
  • 3 x 3  เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 178 ต้นต่อไร่
  • 3.5 x 3.5  เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 131 ต้นต่อไร่
  • 4 x 4  เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 100 ต้นต่อไร่
  • 5 x 5  เมตร จะใช้ต้นพันธ์ 64 ต้นต่อไร่

วิธีปลูก

รองก้นหลุมด้วยดินที่ขุดขึ้นมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แล้วนำต้นกล้าไผ่ลงวาง ฉีกถุงพลาสติกออก กลบดินจนพูนเมื่อดินยุบตัวแล้วจะเสมอกับพื้นที่ปลูกพอดี

Copyright (c) 2007 by Thananat Ramangthong