ยินดีต้อนรับสู่...เวปไซต์ "สวนสรภพ" โทร. 08-7322-9446, Line id = "bbview01", bbview01@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                             

          ไผ่บงหวาน เป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะกอหุ้นแน่น ลำต้นคดงอ เนื้อในตัน แตกกิ่งตลอดลำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 3-5 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เมตร หน่อมีสีเขียว เนื้อละเอียด รสชาดหวานมัน กรอบ อร่อยคล้ายยอดมะพร้าว (หรืออาจรสชาดดีกว่ายอดมะพร้าวเสียอีก) สามารถทานดิบได้ ทานเป็นเครื่องเคียงแทนผักสด และสามารถนำไปประกอบอาหารแทนเมนูมะพร้าวได้ทุกเมนู ไม่ต้องนำมาต้มเพื่อให้รสขมของหน่อไม้หายไป ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของไผ่พันธุ์นี้

         ด้วยคุณลักษณะเด่นของไผ่ชนิดนี้  น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อนาคตไกลให้แก่เกษตรกรอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย หากมีการรวมกลุ่มหรือปลูกกันอยางจริงจัง

         

  
Copyright (c) 2007 by Thananat Ramangthong